Kamera pełna niespodzianek

EYE-02 jest to kolorowa kamera typu dzień/noc przeznaczona do szybkiej i łatwej instalacji. Jej głównym zadaniem jest obserwacja miejsc wymagających ochrony w domu, biurze, sklepie, lub na zewnątrz budynku. Kamera nie wymaga podłączenia kabla, ponieważ posiada wbudowany w nią nadajnik GSM/GPRS, który przy wykorzystaniu karty SIM dowolnego operatora umożliwia przesyłanie obrazów Video i dźwięków na odległość. Nie ma konieczności podłączania kamery do nagrywarki, czy komputera.

Oprócz funkcji bezprzewodowej kamery GSM, urządzenie ma zaimplementowany zestaw czujek oraz pełni rolę centrali alarmowej z wbudowanym komunikatorem GSM.

Zatem urządznie może pracować zupełnie niezależnie a małe wymiary i komunikacja GSM nadają mu charakter wręcz mobilny. Przy próbie włamania dzięki zestawowi czujek, kamera zostanie wzbudzona i rozpocznie nagranie. Jednocześnie powiadomi Cię o zaistaniałej sytuacji poprzez SMS, MMS (prześle zdjęcie), głosowo(zadzwoni na Twój tel.), przez e-mail.Kontrola nad wszystkim

Logując się na serwerze: www.jablotool.com masz możliwość sprawdzić (zobaczyć i usłyszeć) z każdego miejsca i o każdej porze co dzieje się w danym momencie.
EYE-02 jako centrala alarmowa

Kamera posiada wbudowany moduł radiowy krótkiego zasięgu przeznaczony do współpracy z profesjonalnymi bezprzewodowymi urządzeniami systemu alarmowego firmy Jablotron Alarms www.jablotron.pl. Do dyspozycji jest 20 adresów dla zewnętrznych urządzeń bezprzewodowych, co znaczy że można do kamery "podłączyć" 20 urządzeń bezprzewodowych takich jak:
  • piloty i sterowniki RC-8x,
  • czujki JA-8x (za wyjątkiem czujki z aparatem JA-84P),
  • sygnalizatory akustyczne (syreny) JA-80L i JA-80A.
Nie ma możliwości zalogowania bezprzewodowych klawiatur.

Logowanie urządzenia zewnętrznego jest niezwykle proste. W tym celu wystarczy ustawić kamerę w trybie przypisywania (ENROLL) i podać zasilanie do logowanego urządzenia. Po krótkiej chwili urządzenie automatycznie zostaje zalogowane do kamery.

Tak skonstruowany system alarmowy możemy uzbrajać / rozbrajać na kilka sposobów. Pilotem dostarczonym do kamery, pilotami zalogowanymi do systemu, komórką.
System poinformuje nas również o włamaniu, zalaniu, pożarze, wycieku gazu itp. (zależnie od zalogowanych czujek), wskazując naruszoną czujkę za pośrednictwem SMSa, głosowo(dzwonek na tel. komórkowy), MMS, e-mailem.

Kamera poinformuje nas również o słabej baterii w zalogowanym do niej urządzeniu na około 2 tyg. przed jej całkowitym rozładowaniem tak więc mamy również pewność działania zalogowanych urządzeń.


Eye-02 jako podcentrala systemu OASIS

Odpowiedni sposób logowania kamery do centrali alarmowej JABLOTRON OASiS daje możliwość pracy kamery jako podsystemu alarmowego. Uzbrojenie / rozbrojenie centrali alarmowej automatycznie uzbroi / rozbroi kamerę. Wzbudzenie kamery lub urządzeń do niej zalogowanych spowoduje alarm na centrali alarmowej, powiadomi Cię o sytuacji i jednocześnie rozpocznie nagrywanie.

Powiadamianie użytkownika i agencji ochrony

Dialer GSM/GPRS wbudowany w kamerze daje możliwość powiadamiania na 10 numerów tel w postaci głosowej, SMS i MMS, na 10 adresów mailowych, oraz na 2 stacje monitorowania.


© Copyright DPK System 2007-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści strony (w tym zdjęć, instrukcji, certyfikatów) bez pisemnej zgody DPK System zabronione.